เว็บไซต์นี้ เปิดให้ใช้บริการแล้ว ปี 2562 บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสื่อการศึกษามายาวนานกว่า 10 ปี โดยการจำหน่ายสื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ตามความต้องการและงบประมาณของทางรัฐบาล

การประชุม ปี 2560

การประชุม  ปี2559

 

    

    การประชุมของบริษัทของเราจะมีการประชุมทุกๆเดือนพนักงานจะเข้ามามีการพูดคุยพบปะกันมากยิ่งขึ้น

ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายของท่านนที่มีความประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานความสำเร็จทางที่วางไว้

รวมทุกหัวข้อของการทำงานอย่างไรเมื่อเจออุปสรรคในงาน หรือเรื่องส่วนตัวเข้ามา

  พนักงานที่นี่ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนทุกคนมีประสบการณ์ที่ต่างกัน อายุที่ต่างกันมากมาย

เข้ามาเพื่อดึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาว่า  ตัวเราเองทำได้แค่ไหน  เข้ามาพูดคุยกันในวันประชุม

พวกเราอยู่กัยเหมือนพี่เหมือนน้อง

Visitors: 67,547