บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสื่อการศึกษามายาวนานกว่า 10 ปี โดยการจำหน่ายสื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ตามความต้องการและงบประมาณของทางรัฐบาล

สมัครงาน

 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด(ภาคเหนือและภาคใต้)

 *** สัมภาษณ์และทราบผลภายใน 2 วัน ***

  10  อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

- ติดต่อโรงเรียนและหน่วยงานราชการ เพื่อนำเสนอสื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับงบประมาณของทางรัฐบาล  
- ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ ตามเวลาราชการ  
- สถานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด  
- ค่าตอบแทน เงินเดิอน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าสึกหรอ ค่าคอมมิชชั่น  

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  เพศชาย/หญิง 
-  อายุไม่เกิน 37 ปี 
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
- จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
- คล่องแคล่ว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ 
- มีทัศนคติที่ดีกับงานขายและบริการ มีบุคลิกภาพดี 

 *** ต้องมีรถส่วนตัว *** 
**** ต้องส่ง 
resume มาก่อนเท่านั้น ****

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สมัครงาน
Visitors: 63,830