เว็บไซต์นี้ เปิดให้ใช้บริการแล้ว ปี 2562 บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสื่อการศึกษามายาวนานกว่า 10 ปี โดยการจำหน่ายสื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ตามความต้องการและงบประมาณของทางรัฐบาล

เกี่ยวกับเรา

 

 

จดทะเบียนการค้าในนาม บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำกัด

เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544

จำหน่ายสื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการทั้วประเทศ

สื่อการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา และทุกระดับชั้น

นอกจากนั้น มีบริการรับออกแบบห้องวิทยาศาสตร์

และห้องบูรณาการสำหรับเด็ก

Visitors: 67,546