เว็บไซต์นี้ เปิดให้ใช้บริการแล้ว ปี 2562 บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสื่อการศึกษามายาวนานกว่า 10 ปี โดยการจำหน่ายสื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ตามความต้องการและงบประมาณของทางรัฐบาล

กิจกรรมบริษัท

บริษัทสินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ

  

 

Visitors: 67,548